Rozšíření nabíjecích stanic

  • Wi-Fi

  • Dálkové měření spotřeby elektrické energie

  • Dálkové vypínání/zapínání

  • Zpoplatněné nabíjení

Provozujete restauraci, kavárnu, nebo hotel?  Mimo základního typu nabíjecí stanice BIKE-ENERGY pro nabíjení elektrokol můžete mít i stanice s Wi-Fi přípojným bodem (Accses point) pro poskytování internetu svým zákazníkům zdarma.

Chcete jako město provozovat síť nabíjecích stanic? Chcete měřit spotřebu elektrické energie na jednotlivých nabíječkách?  Chcete mít stanice s dálkovým zapínáním a vypínáním? S předem určenou „provozní dobou“, aby například nedocházelo v nočních hodinách k neoprávněnému užívání?

Chcete jako distributor elektrické energie provozovat podobnou síť nabíjecích stanic a nabíjení elektrokol poskytovat jako placenou službu?

To vše umíme. Stejně jako dodat nabíjecí stanice ve „vašich“ barvách, v atypických rozměrech, s vestavnou LCD obrazovkou pro reklamní využití atd… atd… atd…

Kontaktujte nás pro více informací.